Категории
  Filters
  Јазик
  Пребарување

  Информации за плаќање

  Плаќањето е на 2 начина.

  1.Електронско со платежните картички на VISA и MasterCard.

  2.Плаќање при достава

  1.ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ

  Плаќањето се извршува по електронски пат, во реално време на настанување на трансакцијата. За сигурноста на направените трансакции од страна на Купувачот гарантира  А.Д. Стопанска Банка Скопје. Електронското плаќање со платежни картички се врши со податоци кои поради безбедност при комуникацијата преку интернет се шифрираат со користење посебен SSL (Secure Socket Layer) протокол.

  Притоа, податоците поврзани со платежната картичка на Купувачот или неговата сметка во банка се праќаат директно до банката преку шифрирана врска. ВЕНДЕР Груп Д.О.О. не ги собира гореспоменатите податоци и нема пристап до информациите поврзани со платежната картичка или сметката во банка.

  ВЕНДЕР Груп Д.О.О. по ниту еден основ не презема одговорност за штета заради неовластена трансакција односно неовластено користење на личните податоци на Купувачот за време на реализација на електронското плаќање, бидејќи целокупното електронско плаќање е во надлежност на Банката.

   2.ПЛАЌАЊЕ ПРИ ДОСТАВА

  Доколку одберете "Плаќање при достава" ќе бидете контактирани од страна на наш администратор по телефон за потврда на нарачката. Плаќањето го вршите при доставување на пратката, односно кога ќе ја добиете пратката.