Категории
  Filters
  Јазик
  Пребарување

  Политика за испорака

  Достава

  •   За нарачки во границите на Република Македонија ги користиме услугите на Брза пратка brzapratka.com.mk
  •   Времето потребно за достава е во рамките на наведеното време за достава при нарачката на производот
  •   Пакетите се двојно запечатени и одлично заштитени
  •   До отстапки или пролонгирање на доставата може да дојде доколку примачот не е на адресата која е внесена во нарачката, лоши временски услови, и сите останати непредвидливи ситуации кои можат да влијаат при транспортот на нарачката
  •   Достава на пратките се врши во работни денови од 8:00 до 16:00 часот