(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
  Filters
  Language
  Search

  Продавај на КУПЕР!

  Продавај на КУПЕР! На КУПЕР добивате БЕСПЛАТНА е-продавница со која отварате уште еден канал за продажба со која продавате на целата територија на Р. Македонија.

  Кои се критериумите?

  Онлајн продавањето на КУПЕР е овозможено на секоја регистрирана фирма или занаетчија во Македонија.

  Аплицирај на prodavac@kuper.mk или директно на следниот линк (потребна е регистрација):

  Кои се предностите со продавањето преку КУПЕР?

   • Предности се:

  - сигурна наплата
  - следење на задоволството и навиките на купувачите
  - следење на залиха на производи
  - следење на заработувачката и планирање на набавките
  - директна писмена комуникација со онлајн купувачи и надминување на комуникациски недоразбирања
  - нема трошоци за наем и додатни оперативни трошоци како плаќање на вода, ел. енергија, итн.
  - работното време е 24/7 и нема потреба за ангажирање на продавачи
  - изведбата на е-трансакциите е едноставна и моментална. Најсовремениот виртуелен терминал на КУПЕР го овозможува тоа
  - понуда на онлајн каталог на купувачи
  - до е-продавницата можете да пристапите од секаде и од секаков уред (компјутер, таблет и мобилен телефон)
  • Со онлајн продажбата се интегрирате во друштвените мрежи, со што може да се направи добра маркетинг стратегија, како на пример искористување на можноста за спонзорирана понуда на одреден производ на поголем обем на купувачи.
  • Со онлајн продажбата можете лесно да ја „испразните“ вашата сезонска понуда со креирање на распродажни акции и специјални цени со попуст.
  • Со е-трговијата можете да понудите производи на купувачи физички лица или директно на фирми доколку имате поголема залиха или сте производител на одреден производ.

  админ тим на КУПЕР

  Leave your comment