Категории
  Filters
  Јазик
  Пребарување

  Услови за користење

  Со самиот пристап на интернет страницата www.kuper.mk и при користење на истата, давате согласност дека ги прифаќате Условите за користење на платформата за електронска трговија www.kuper.mk

  ВЕНДЕР Груп Д.О.О. е сопственик на платформата www.kuper.mk и ги задржува правата за промена на овие политики и услови во секое време, а промените ќе бидат истакнати на оваа страница. Ваша обврска е од време на време да ги читате условите за користење со цел да бидете во целост запознаени со промените.

  ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

  ПОЛИТИКА ЗА ИСПОРАКА

  ПОЛИТИКА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРОДУКТ И ГАРАНЦИИ

  ИНФОРМАЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

  ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА