Категории
  Filters
  Јазик
  Пребарување

  За нас

  www.kuper.mk e веб платформа за електронска трговија која има за цел продажба на производи од различни продавници.

  Купер понудата на производи е поделена на повеќе различни категории. Купер има над 10.000 регистрирани корисници.
  Секојдневно ја зголемуваме нашата понуда на производи и ги подобруваме условите за вршење на електронска трговија за компаниите кои не знаат или не можат да настапат online.  

  Визија:

  Нашата визија е создавање на on-line пазари кои што соединуваат субјекти и поттикнуват, креираат услови за тргување меѓу нив.

  Купер е поставен на најсовремено софтверско решениеза електронско тргување, именувано nopCommerce (повеќе на следниотлинк). Софтверскотот решение на купер е прилагодено за веб приказ и мобилни уреди, од секоја големина на резолуција и квалитет на приказ на екран. Сите функционалности се потполно извршливи и преку мобилниот, недостаток е намалената прегледност.

  Купер нуди во моментов најсовремено софтверско решение за потполно електронско купување од дома, со наплата од дома и достава до дома. Сите сигуносни протоколи и комуникација со безбедносните системи се овозможени, што осигурува наплата без злоупотреба на личните податоци.

  Автоматизираноста на нарачките, систематизацијата на чекорите за нарачка, избор на плаќање и следењето на доставата се веќе унапред дефинирани, параметрите за недостаток на залиха на производи се корегираат од страна на самите продавачи.

  Главните карактеристики:

  •          Веб простор резервиран за тргување
  •          Целосен увид на сите трансакции со безбедносни протоколи
  •          Имплементирање на маркетинг алатки за промоција и поголема посетеност
  •          Виртуелни терминали за наплата и избор на начин за наплата
  •          Регулирана достава, со систем за следење за сигурност и доверливост при достава
  •          Комуникација со купувачите
  •          Споделување на информации и коментари за крајните производи
  •          Цел зголемување на задоволството на купувачитe

  Описот на прозиводите од нашата платформа е:

  •          Темелен со сите карактеристики и технички својства
  •          Зголемен преглед на сликите во висока резолуција
  •          Брз трансфер на податоци во веб пребарувачот.

  Задоволните купувачи се само еден сегмент во ширењето на е-трговијата во Македонија, а општиот интерес на Купер е да придонеси кон интегрирањето на современите навики и технологии во удобноста на купувањето.